Jongleren en gezondheid

Over de werking van jongleren

Chronologie

Hieronder wordt een overzicht van de belangrijkste artikelen in chronologische volgorde gegeven. De artikelen zijn bij ‘Berichten’ in willekeurige volgorde gepubliceerd. Het moment waarin ik ze op internet vond, was bepalend. Veel artikelen borduren voort echter op eerdere artikelen of uitkomsten van onderzoek. Daarom geeft zo’n chronologisch overzicht de artikelen in een beter perspectief .
Bovendien heb ik met behulp van een aantal ‘sterren’ de waarde van het artikel aangegeven. Daarbij heb ik gelet op de oorspronkelijkheid van het artikel, de volledigheid en/of de mate waarin het artikel door anderen geciteerd wordt. Natuurlijk gaat het hierbij om een subjectief oordeel.
De artikelen hebben hun oorspronkelijk titel en links verwijzen ook zo veel mogelijk naar de oorspronkelijke bron.

Juggling enhances connections in the brain – Heidi Johansen-Berg a.o. (oktober 2009) *
Wetenschappers van de universiteit van Oxford zagen bij een experiment een stijging van 5% in de witte stof, het ‘bekabelingsnetwerk’ van de hersenen. De mensen die aan de studie deelnamen, werden in zes weken getraind om te jongleren en hadden er voor en er na een hersenscan. Volgens de onderzoekers zorgen complexe taken zoals jongleren voor een significante verandering van de hersenstructuur. Gepubliceerd in Nature Neuroscience

Training-Induced Brain Structure Changes in the Elderly – Janina Boyke e.a. (juli 2008) *
Onder leiding van dr. Arne Mei hebben Duitse universiteiten onderzoek gedaan naar de effecten van jongleren bij ouderen. Ze vonden vergelijkbare effecten als bij jongeren: een toename van grijze hersenmassa. De resultaten zijn in The Journal of Neuroscience gepubliceerd.

Effect of juggling therapy on anxiety disorders in female patients – Toshihiro Nakahara e.a.(mei 2007) *
In Japan is door de universiteit van Kagoshima onderzoek gedaan naar het effect van jongleertherapie op vrouwelijke patiënten met angststoornissen. De uitkomsten tonen aan dat jongleren effectief kan zijn bij de behandeling van angststoornissen. Het artikel is gepubliceerd in Biophysical Medicine.

Sneller, hoger… minder – Marcel Crok e.a. (februari 2006)
In de sportwereld is specifiek trainen een toverwoord. Het houdt in dat de coördinatie tijdens de training zoveel mogelijk moet lijken op die van de wedstrijd, maar het heeft ook zijn beperkingen. Trainen onder verschillende omstandigheden heeft ook voordelen. Gepubliceerd in NWT Magazine

Beweging houdt het brein fit – Peter van Beek (april 2006) ***
Door inspanning komt in de hersenen een eiwit vrij dat niet alleen de vorming van nieuwe hersencellen en de verbindingen daartussen bevordert, maar waar ook een preventieve werking vanuit gaat (bv. ziekten van Parkinson en Alzheimer). Voor de hersenen is een combinatie van lichamelijke én geestelijke training het beste. Het artikel is verschenen in het kader van de Nationale Hersenweek van de Hersenstichting, dat als motto had: Hersenen in beweging. (zie ‘Berichten’)

Balls, sticks and tricks; An Investigation into the Benefits of Teaching Juggling Apparatus in Schools – Nic Seton (oktober 2005) ***
Het gebruik van jongleer materiaal in het onderwijs heeft diverse voordelen. Nic Seton zet ze (weer) op een rij. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen fysieke, sociale en onderwijskundige voordelen en baseert zich op diverse bronnen. Het is een goed overzichtsartikel.

Brain likes juggling – Mirosław Urban a.o. ( mei 2005) **
Jongleren is een circuskunst. Maar stelselmatig jongleren stelt de mens in staat om z’n hersenen te ontwikkelen, z’n concentratie en coördinatie te verbeteren, en om een goede lichaamshouding te behouden. Naast allerlei voordelen beschrijft beschrijft het artikel welke hersendelen bij jongleren betrokken zijn. Gepubliceerd in Polish Psychological Magazine.

Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training – Bogdan Draganski e.a. (januari 2004) **
Dit onderzoek, dat in Nature is verschenen, beschrijft de uitkomsten van experiment waarbij een deel  van de proefpersonen werd geleerd te jongleren. Uit vergelijking van de hersenscans, voor en na het leerproces, blijkt dat de grijze hersenmassa bij de jongleurs is toegenomen. Een veel geciteerd onderzoek.

The benefits of learning to juggle for children – Dave Finnigan (december 2003) ***
Standaard artikel over de voordelen van jongleren in het onderwijs, dat door velen is geciteerd. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen fysieke, sociale en onderwijskundige voordelen. 

Juggling kids beat dyslexia – BBC News (januari 2003) *
Op een basisschool in Engeland werd bij 40 kinderen een vorm van dyslexie vastgesteld. Gedurende twee jaar hebben de kinderen deelgenomen aan dagelijkse hand-oog coördinatie tests en oefeningen  zoals het vangen van beanbags en het balanceren op ‘wiebelborden’. De school beweert dat de nieuwe aanpak zeer succesvol is gebleken bij de bestrijding van deze leerstoornis.

Juggling and Health – George Niedzialkowski (1996) **
Jongleren heeft op verschillende manieren een positieve uitwerking op gezondheid. Aan de orde komen o.a.  de samenwerking tussen linker en rechterhersenhelft, creativiteit, morfologische velden, spelen als een leerweg, lachen en dwaasheid werken relativerend en ontspannend.

Juggling and Stress (1995) **
Het leren jongleren is vooral een linkerhersenhelft activiteit. Maar als je het kan, wordt het ook een rechterhelftactiviteit (creativiteit, ritme en ruimte). Omdat we met twee handen jongleren, zijn beide helften sowieso actief. De wisselwerking tussen beide helften en de betrokkenheid van de visuele cortex, is goed om stress te verminderen.

Zen en de kunst van het jongleren – Dave Finnegan (1993) *
Jongleren is meer dan het beheersen van indrukwekkende trucs. Dave Finningan vertelt in dit boek het fascinerende verhaal van een jongleur die op zoek gaat naar technische perfectie. De hoofdpersoon ontdekt dat ook gaat om de vorming van de persoonlijkheid, het ontwikkelen van concentratie en opmerkzaamheid, om het verkrijgen van innerlijk evenwicht en het daardoor realiseren van een harmonische relatie tussen lichaam en geest. (in 2009 vertaald)

Juggling Courageously – Barrett  Dorko (januari 1990) *
Jongleurs zijn bij het aanleren van nieuwe trucs niet bang om te falen of als ontoereikend voor te komen. In die zin zijn ze moedig en profiteren ze van de voordelen van dat gedrag – een groter gevoel van eigenwaarde en de bewondering van anderen.

Advertenties
%d bloggers liken dit: