Jongleren en gezondheid

Over de werking van jongleren

Tag archief: zelfvertrouwen

Jongleren traint heel het brein

Jongleren heeft diverse voordelen, zowel in fysiek als sociaal opzicht. Wanneer het ingevoegd wordt in het lesprogramma, kan het ook positieve effecten op de schoolprestaties van leerlingen hebben. Hieronder worden maar liefst 15 voordelen toegelicht.

1. Jongleren oefent en integreert de linker en rechter hersenhelft
Wanneer je voor het eerst leert jongleren, dan breek je het leerproces op in kleine stappen. Je gebruikt dan volgens psychologen je linker hersenhelft, de logische, analytische en smal gerichte aandacht kant. Als je eenmaal hebt geleerd te jongleren, dan ga je meer de rechter hersenhelft gebruiken, de kant die meer intuïtief en holistisch is. Wanneer dit gebeurt, wordt jongleren meer een automatisme en werkt het ontspannend. Sommigen noemen dit bewegingsmeditatie. De afwisseling van beweging van de linker en rechterkant van het lichaam verandert letterlijk onze focus van rechts naar links en omgekeerd.

2. Onderzoek heeft relatie tussen hand-oog coördinatie en schrijf- en leesvaardigheid aangetoond
Scholen geven les in jongleren om theoretisch onderwijs te ondersteunen. De ogen bewegen van links naar rechts en vice versa, en de beweging verbetert concentratie, stimuleert het doorzien van opeenvolgende reeksen en vergroot het kunnen volgen van dingen met de ogen.

3. Onderzoek heeft aangetoond dat de verbindende cellen in de hersenen altijd kunnen aangroeien
Zenuwcellen zijn bestemd om door nieuwe prikkels gestimuleerd te worden waardoor een rijke hersenstructuur wordt opgebouwd. Het leren van nieuwe dingen creëert een reserve van samengepakte connecties die ons gedeeltelijk beschermen tegen celverlies zoals bij de ziekte van Altzheimer het geval is. Onderzoekers zeggen dat de hersenen het meeste baat hebben bij het leren van exotische en ongewone dingen. En wat is meer exotisch dan jongleren?

4. Jongleren is een opsteker voor het zelfvertrouwen
Jongleren geeft kinderen en volwassenen een tastbaar bewijs van een prestatie. Wanneer leerlingen in staat zijn om voor volwassenen en andere leerlingen op te treden, dan neemt het de zelfvertrouwen een hoge vlucht. Het feit dat we iets niets hebben geleerd dat tot voor kort nog onmogelijk leek, leidt er toe dat we nog eens met een andere blik naar dingen kijken waarvan we dachten dat we het niet konden. Het werpt nieuw licht op al onze overtuigingen over wat mogelijk is.

5. Leerlingen die regelmatig energiek bewegen pakken theoretische taken daarna beter op
In het lesprogramma kunnen pauzes worden ingeroosterd die door de leerlingen zelf ingevuld worden. Omdat elke leerling in zijn eigen tempo werkt, met z’n eigen materiaal en in een omgeving die inspanning en prestaties beloond, is de activiteit heel veilig en niet storend.

6. Jongleren maakt van iedereen een deelnemer
We hebben de neiging om onszelf vanaf het 12e jaar in te delen bij toeschouwers of deelnemers. Bij jongleren speelt iedereen mee. Jongleren is niet competitief wanneer het individueel wordt gedaan en vraagt om samenwerking wanneer twee of meer mensen samen iets doen. Voor veel volwassenen is het de eerste fysieke vaardigheid die ze sinds lange tijd weer leren.

7. Jongleren is leuk
Vanuit een spelsituatie hebben mensen altijd het beste geleerd. Jongleren haalt mensen uit hun mentale ‘groeven’ en helpt ze om open te staan voor nieuwe ideeën en mogelijkheden.

8 Jongleren biedt een effectieve ‘hersenpauze’ die vergelijkbaar is met ‘er een nachtje over slapen’
Jongleren wordt in het bedrijfsleven gebruikt om de creativiteit te vergroten en als innovatieve methode bij het oplossen van problemen.

9 Jongleren activeert de hersenen
Een groot deel van de leerlingen hangt thuis alleen op de bank voor de tv en op de meeste scholen slapen ze in de schoolbanken verder. Jongleren krijgt leerlingen in beweging waardoor ze veel zuurstof in hun hersenen krijgen.

10. Iedereen kan meedoen
Jongleren is een activiteit waarin zowel mannen als vrouwen expert kunnen worden en waarbij grootte en kracht geen voordelen zijn. Iedereen kan deelnemen, zelfs degenen die gewoonlijk door atleten genegeerd worden. Omdat jongleren een individuele sport/kunst is, is het moeilijk om negatieve vergelijkingen te maken over de vaardigheden van anderen. Lof is onderdeel van het proces.

11. Jongleren is een geweldig model voor het leren in het algemeen
We leren jongleren door het oprapen van de ene gevallen bal na de andere. Het is niet door succes, maar door de vele kleine foutjes (gevallen ballen) dat we het leren. We leren van die kleine foutjes en blijven het proberen tot we het onder de knie hebben. Door te jongleren leren we dat we met oefening, geduld en volharding grote dingen voor elkaar kunnen te krijgen.

12. Voor jongleren is weinig ruimte nodig
Leerlingen hebben niet meer ruimte nodig dan hun eigen schoollokaal en misschien een klein gedeelte van de gang of een deel van het schoolplein, wanneer het stadium van de jongleerdoekjes voorbij zijn. Volwassenen kunnen discreet naar een rustig deel van het kantoor gaan en daar rustig oefenen met jongleerdoekjes. Het benodigde materiaal kan gemakkelijk meegenomen worden.

13. Jongleren heeft een grote spin-off naar het leren van andere fysieke vaardigheden
Veel atleten hebben geleerd dat jongleren hun reflexen en ruimtelijk bewustzijn verbetert, evenals hun nauwkeurigheid bij het gooien, vertrouwen bij het vangen en het intern beleven van schoonheid en ritme.

14. Jongleren verruimt de mogelijkheden van het onderwijsprogramma
Jongleren is niet alleen voor atleten en kunstenaars. Iedereen is een leerling omdat er altijd nog meer te leren valt. Iedereen kan een onderwijzer worden en leerlingen groeien door volwassenen hun nieuw verworven kunsten te leren. Daarom leren leerlingen als ze bij het onderwijsprogramma worden betrokken, veel meer dan wanneer ze alleen door een leraar worden onderwezen.

15. Jongleren is een perfecte metafoor voor het leven in het algemeen
We worden continu gevraagd om meer projecten, prioriteiten en mensen ‘in de lucht te houden’. Leren jongleren is een perfecte manier om de stress van onze mentale balanceer kunsten te verlichten.

Bron: ‘Juggling and whole brain training’ van Laurie Young en Kay Caskey (Laughter works)

Advertenties

De voordelen van het gebruik van jongleermaterialen op scholen

Jongleermaterialen, in het bijzonder jongleerballen, diabolo, devil sticks en poi’s, hebben een antropologische achtergrond en illustreren het menselijk vermogen om te spelen. De laatste tijd is de kunst van het jongleren in populariteit gestegen dankzij de erkenning van de  waarde ervan. Er is een breed scala van voordelen die samenhangen met het gebruik van deze materialen in het onderwijs, dat zich uitstrekt van de intellectuele en fysieke ontwikkeling van leerlingen tot de emotionele en sociale aspecten bij lichamelijke opvoeding. Dit artikel geeft een analyse van de haalbare voordelen van integratie van het gebruik van jongleermaterialen in het lesprogramma en bij lichamelijke opvoeding op scholen.

 6000 jaar oud
De vaardigheden van de hedendaagse jongleerkunst hebben hun wortels diep in de inheemse tradities van vele culturen. Vanaf hun verre oorsprong, die in ieder geval teruggaat tot het Egypte van 4.000 jaar geleden, zijn wereldwijd jongleertechnieken ontwikkeld en dat heeft, met name in de laatste twee eeuwen, geleid tot de moderne instellingen die bekend zijn om hun jongleren. De laatste tijd is de kunst van het jongleren steeds populairder geworden en heeft wetenschappelijke aandacht gekregen, omdat de waarde van deze activiteiten steeds beter wordt begrepen. Het proces van leren jongleren blijft niet beperkt tot het perfect uitvoeren van één bepaalde taak, maar wordt met vele aspecten van ontwikkeling en sociale interactie in verband gebracht, met name bij de opvoeding van kinderen. Dit artikel geeft een overzicht van de voordelen van het gebruik van jongleermateriaal, zoals jongleerballen, diabolo, devil stick, poi’s, in het lesprogramma en bij lichamelijke opvoeding. Het gebruik van deze materialen is bekend onder verschillende namen, bijvoorbeeld ‘circusspel’ of ‘kleine circustechnieken’, maar hieronder wordt het allemaal ‘jongleren’ genoemd. Dit onderzoek verkent vier categorieën van voordelen van het jongleeronderwijs voor leerlingen, in het bijzonder de intellectuele, fysieke, sociale en emotionele voordelen, samen met een korte bespreking van de voordelen voor bredere schoolgemeenschappen.

Jongleren op scholen
Het gebruik van jongleermateriaal is voor scholen een toegankelijke en praktische activiteit, omdat het materiaal betaalbaar, veilig, duurzaam en compact is en door de onderwijzers eenvoudig op te slaan en te vervoeren is. Voor jongleren is alleen de gebruikelijke locatie voor lichamelijke opvoeding nodig, binnen of buiten, om een alternatief te bieden voor lichamelijke activiteiten op een regenachtige dag. Scholen die jongleren in hun schoolse en buitenschoolse activiteiten integreren, vergroten voor leerlingen ook het aantal mogelijke onderwerpen op wiskundig, wetenschappelijk, fysiek en artistiek vlak. Bovendien zijn jongleeractiviteiten goed toegankelijk voor alle leerlingen en bieden ze oneindig veel mogelijkheden voor leerlingen met verschillende niveaus, behoeften en leerstijlen. Introductie van jongleren draagt bij aan een betere sfeer op school en verhoogt de prestaties en de uitstraling van de school. Het grootste voordeel voor scholen is echter de ontwikkeling van de belangrijkste elementen binnen hun organisatie: de individuele leerlingen.

Intellectuele voordelen
Hoewel de talrijke voordelen van jongleren in veel categorieën vallen, zijn de intellectuele prestaties van de leerlingen misschien wel het meest opvallend. Intellectuele capaciteiten die met behulp van jongleren ontwikkeld worden, hebben vergaande toepassingen, vooral bij alfabetiserings, cognitieve, psychologische en onderwijskundige vaardigheden. Jongleren integreert en ontwikkelt fundamentele cognitieve vaardigheden, zoals kritische analyse, conceptualisatie van modellen, ruimtelijk inzicht en begrip van patronen, ritme en reeksen. De bredere toepassing hiervan ondersteunt de ontwikkeling van wetenschappelijke en wiskundig analytische vaardigheden. Deze voordelen liggen in het bereik van alle leerlingen  ongeacht leerstijl, sterkte en intellect , met inbegrip van verbaal, ruimtelijk, muzikaal, kinesthetisch, intra- en interpersoonlijk leren.

In termen van directe schoolprestaties bevordert jongleren een aantal onderwijskundige deugden zoals concentratie, geduld, doelgerichtheid en doorzettingsvermogen. Jongleren moedigt bijvoorbeeld leerlingen direct aan om zich te concentreren op specifieke taken, een voordeel dat bijdraagt aan een betere concentratie bij andere vakken. Leerlingen oefenen ook geduld en volharding bij het jongleeronderwijs, omdat beloning en vordering in kleine stapjes gaan en afhankelijk zijn van hun inzet. Zo wordt doorzettingsvermogen versterkt bij de leerlingen wanneer ze ‘met specifieke taken bezig blijven’, terwijl veerkracht wordt ontwikkeld via natuurlijke fouten waaruit de leerlingen ‘terugveren‘. Doelgerichtheid is inherent aan jongleren; leerlingen leren begrijpen dat ze doelen moeten stellen om concrete prestaties te bereiken.

Gezien deze factoren, is het geen verrassing dat jongleren in verband wordt gebracht met betere schoolprestaties van leerlingen. Wegens de omvang en de diversiteit van mentale middelen die nodig zijn bij jongleren, heeft het ook voordelen voor specifieke vakgebieden, zoals muziek, wetenschap, kunst, wiskunde, lichamelijke opvoeding en podiumkunsten. Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van jongleermateriaal gekoppeld is aan verbeteringen van zowel lees- als schrijfvaardigheid. Deze verbeteringen zijn toegeschreven aan een betere ‘tracking’, dat wil zeggen het met de ogen volgen van objecten, en aan de verbetering van de fijne motoriek. Andere onderwijskundige voordelen zijn verbeteringen in leervermogen. Wanneer leerlingen bijvoorbeeld tijdens een pauze fysiek actief zijn, kunnen ze daarna hun schooltaken weer verfrist oppakken waardoor ze beter leren. Het is een ‘rechter hersenhelft pauze in een linker hersenhelft werkdag’, een fenomeen dat met jongleren eenvoudig benut kan worden.

Leervermogen wordt ook bevorderd door meer waardering voor de processen die betrokken zijn bij leren en onderwijzen. Jongleren versterkt het vermogen van deconstructieve en reconstructieve vaardigheden en activiteiten, een deel van het logisch categoriseren en benoemen dat gepaard gaat met leren. Het toepassen van jongleren impliceert inzicht in de educatieve benadering van elke taak, waardoor leerlingen vaardigheden ontwikkelen zoals ‘leren leren’. Als gevolg van het leren hoe je moet leren en communiceren, wordt het brede scala van de intellectuele voordelen dat jongleren biedt, versterkt. Deze voordelen worden door aanhoudende oefening continu versterkt. Als het jongleren structureel is opgenomen in het lesprogramma van een leerling, dan is het leerproces cumulatief.

Lichamelijke voordelen
Jongleren, gebaseerd op fysieke activiteit, heeft voor leerlingen zowel brede als complexe fysiologische en psychologische voordelen. Tot de veelomvattende fysiologische effecten behoren coördinatie, tweehandigheid, lichamelijke conditie, balans, ritme, reflexen en psychomotorische vaardigheden. Aan de andere kant zijn er subtiele maar belangrijke psychologische effecten, met name activiteit van de linker- en rechterhersenhelft (bilateraliteit) en selectieve toename van de grijze hersenmassa.

Jongleren vereist en onderhoudt een zeker niveau van conditie en behendigheid met betrekking tot de beheersing van de materialen. De repetitieve bewegingen van het gooien, vangen, bewegen en tillen bouwen spieren op en zorgen ondertussen voor een cardio-vasculaire en pulmonale training. Jongleren is een alternatief voor conventionele sporten zoals ‘low-impact’ aerobics. Door de ritmische en energieke bewegingen worden de grote spieren dicht tegen het hoofd en het hart getraind en wordt het bloed naar de hersenen gepompt. Al snel ontwikkelt zich tweehandigheid dat direct voordeel oplevert bij fysieke activiteiten, vooral bij andere sporten. Voortdurende interactie met de jongleermaterialen verbetert de balans, timing en reflexen, met name de door de hersenen gecontroleerde coördinatie, wat resulteert in een beter lichamelijk bewustzijn. Psychomotorische vaardigheden met betrekking tot de grove en fijne motoriek verbeteren ook door het gebruik van jongleermaterialen.

De ontwikkeling van de hersenen door het jongleren resulteert in veel psychologische voordelen voor leerlingen, en wordt versterkt door bilaterale activiteit, waardoor beide zijden van de hersenen zich ontwikkelen en het creatieve en analytische potentieel wordt geactiveerd. Auteur Dave Finnigan belicht dat tweehandigheid is inherent aan jongleren: Als mensen leren jongleren, gebruiken ze de linkerkant van hun hersenen, wanneer ze het kunnen, de rechterkant. Als ze een tijdje aan het jongleren zijn, zijn beide zijden van de hersenen actief. Doordat beide hersenhelften erbij betrokken zijn, doet jongleren een beroep op meerdere intelligenties, links en rechts, analytisch en creatief.

Een ander psychologisch voordeel van jongleren is het effect op de neuroplasticiteit, dat wil zeggen het vormen van de hersenen. Deze relatie is in een recent onderzoek onderzocht en in Nature gepubliceerd. Individuen die leerden jongleren, lieten in vergelijking met hun eigen eerdere hersenscans en die van een controlegroep, een tijdelijke en een selectieve structurele verandering zien in hersengebieden die worden gebruikt voor de verwerking en opslag van complexe visuele beweging.

Sociale voordelen
Een minder meetbaar, maar niet minder belangrijke voordeel is dat van sociale overwegingen. Jongleren heeft veel te bieden als een niet-discriminerende groepsactiviteit waaraan iedereen kan deelnemen. De integratie van jongleren in het schoolprogramma creëert een veilige, sociaal fysieke activiteit voor de leerlingen, dat vertrouwen, respect en groepsstabiliteit bevordert. Simpel gezegd, er zijn geen verliezers bij jongleeronderwijs.

Jongleren is een goed alternatief voor de gewoonlijk competitief ingestelde lichamelijke opvoeding en een positief model voor leren in samenwerkingsverband. Competitie is met jongleren mogelijk, direct en indirect door het gebruik van vaardigheden in andere sporten, alsmede door vergelijking met anderen en eigen behaalde resultaten in het verleden. In het algemeen is jongleren echter erg samenwerkingsgericht. Het creëert van een omgeving waar sociale vaardigheden zich kunnen ontwikkelen. Als leerlingen nieuwe vaardigheden leren, zijn ze in staat om deze vaardigheden aan anderen te leren. Leerlingen ontwikkelen dus communicatie en coöperatieve rollen tijdens groepsactiviteiten. Dit geeft sociale leerlingen een mogelijk om uit te blinken.

Andere leertypen – zoals het muzikale, ruimtelijke en kinesthetisch – zijn ook te bedienen met jongleeronderwijs Jongleren creëert een geweldig medium voor kinderen om verschillen te leren accepteren omdat het toegankelijk is voor alle leerlingen ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, fysieke vaardigheid, conditie, ervaring of vaardigheid. Het voorziet in een gelijk speelveld en is een geschikte educatieve activiteit voor leerlingen met een handicap, gedragsproblemen en leerlingen die niet in teamsporten geïnteresseerd zijn.

Over ongemotiveerde leerlingen is gerapporteerd dat ze nieuwe vaardigheden aanleerden, zelfvertrouwen kregen en leerden om in teamverband te werken door het oefenen met de jongleermaterialen. Bovendien is jongleren in verband gebracht met verbeteringen bij leerproblemen zoals ADHD en Dyslexie.

Emotionele voordelen
Leerlingen ondervinden bij het jongleren aanzienlijke persoonlijke en emotionele voordelen, waaronder meer vertrouwen en zelfwaardering. Zelfvertrouwen en zelfrespect beïnvloeden alle prestatievelden van een leerling. Als gevolg van de verhoogde eigenwaarde verbeteren de prestaties in alle vakken, in wezen door het beïnvloeden van hun houding ten opzichte van schoolwerk.

Vertrouwen en waardering worden beïnvloed door de verwezenlijking en de feedback die met het jongleersucces gepaard gaan, vooral in de vorm van lof, applaus en de uiteindelijke interne voldoening voor de volgehouden inspanning. Verbetering van deze aspecten van het zelf scheppen van een ‘zichzelf versterkend systeem’ van beloonde inspanning, die vervolgens de inzet van leerlingen op al hun ondernemingen beïnvloedt.

Bij het leren van jongleren, moeten alle leerlingen van alle niveaus een proces van veel kleine foutjes doormaken, waaraan geen negatief stigma kleeft, alleen positieve bekrachtiging door middel van doorzettingsvermogen, samenwerken en prestatie. Bovendien kan men met jongleren blijven doorgaan, zonder coach, op eigen initiatief of met andere leerlingen, waardoor het onbeperkte scenario’s voor persoonlijke ontwikkeling biedt. Jongleren is een leuke activiteit, die direct van invloed is op het geluk van de leerlingen.

Conclusie
Jongleren biedt leerlingen, wanneer dat in het lesprogramma en buitenschoolse activiteiten wordt geïntegreerd, een uitgebreid scala aan voordelen en tastbare positieve effecten doordat alle inspanning tijdens het leerproces wordt beloond op onderwijskundig, fysiek, sociaal en persoonlijk vlak.

Jongleren helpt cognitieve vaardigheden ontwikkelen evenals waardering voor en prestaties op school. Het biedt ook fysiologische voordelen, zoals conditie, tweehandigheid, coördinatie en lichaamsbewustzijn. Psychologische voordelen zijn de bevordering van duale hersenactiviteit en anatomische ontwikkeling van specifieke hersengebieden. Jongleren is een maatschappelijk gelijkwaardig en goed alternatief voor de conventionele competitieve sporten voor alle leerlingen ongeacht hun achtergrond en ervaring. Het bevordert vertrouwen, respect, communicatie en samenwerking binnen en rond de groep. Jongleren heeft ook diverse positieve effecten bij leerlingen met leerstoornissen, gedragsproblemen of een lichamelijke handicap. Het stimuleert de persoonlijke en emotionele ontwikkeling door middel van toename van zelfvertrouwen en zelfrespect, zonder enig negatief stigma op falen. Nieuwe vaardigheden zijn cumulatief en worden continu versterkt door herhaaldelijke aanmoediging, waardoor leerlingen onvermijdelijk hun doel bereiken en slagen.

Deze voordelen vormen een sterke onderbouwing voor het opnemen van jongleren in het lesprogramma en de buitenschoolse activiteiten van scholen, naast de lange rij van reeds bestaande mogelijkheden voor lessen en lichamelijke opvoeding. Het gebruik van jongleermaterialen is nog grotendeels onontgonnen en er is ruimte voor verder onderzoek, met name naar de voordelen voor leervaardigheden, bij leerstoornissen en de bijbehorende verbeteringen in onderwijs prestaties. Niettemin biedt jongleren, zoals hierboven aangetoond, het onderwijs een culminatie van voordelen door middel van ontwikkeling, groei en vaardigheden, waar leerlingen waarschijnlijk hun leven lang iets aan hebben.

Auteur: Nic Seton

Bron: http://www.yoho.com.au/pdf/juggling_benefits.pdf